Fotsoneterapi i Oslo

Den gamle Jordan-fabrikken på Rommen heter nå Idrettens Hus Nordbyen, og SOMA fotsoneterapi har klinikk i 2. etasjen her. 

Klinikken er åpen mandag - torsdag fra kl 17 - 22. 

Enkelte dager er det åpent fra kl 09 - 20, det kan også gjelde i helgene. Ledig tid finner du her.

Fotsoneterapi er en helhetlig behandlingsform for plager og lidelser i kroppen. Ved hjelp av stimulering av soner på føttene alene eller sammen med øreakupunktur, kan behandlingen hjelpe kroppen til å lege seg selv. Fotsoneterapi bygger på viten fra vestlig medisin og tradisjonell kinesisk medisin. 

Øreakupunktur med sterile engangsnåler eller elektronisk stimulering.

Du skal alltid følge legens råd og ta de medisiner som legen foreskriver. Det er viktig å fortelle legen din at du bruker fotsoneterapi som behandlingsform.


Med fotsoneterapi kan jeg blant annet behandle:

 • Rygg- og nakkeplager
 • Muskelplager
 • Bihuler
 • Hodepine
 • Allergiplager
 • Fordøyelsesplager
 • Menstruasjons plager
 • Plager ved overgangsalder
 • Søvnproblemer
 • Konsentrasjonsproblemer
 • Uro og bekymring
 • Fertilitetsproblemer
 • Kviser
 • Plager ved øresus

Erfaringer, følelser, livssituasjon, helse, arv, personlighet - alle er ulike og unike.

En soneterapeut behandler hele mennesket. Hver pasient er unik og et godt samspill mellom terapeut og pasient er viktig. Soneterapeuten må kunne å stille spørsmål og kartlegge hver enkelt pasient på en grundig måte. Pasienten må være villig til å endre på det som bidrar til smerte og sykdom, enten det dreier seg om livsstil, kosthold eller bevegelse.

Fotsoneterapi er ingen quick-fiks. Antall behandlinger som trengs, hyppigheten av behandlinger og hvilken behandling som gjøres vil variere fra pasient til pasient. Det kan hende at det beste for en pasient er å ha to til fire behandlinger relativt hyppig for så å gå videre med behandlinger med tre til fire ukers mellomrom. Andre vil ha best effekt gjennom å variere fotsoneterapi med massasje eller fysioterapi i en periode. Det finnes like mange løsninger som det finnes mennesker.


"Å se hele mennesket..

...Soneterapiutdanningen har vært lærerik på alle plan i livet!"